Technical University of Lodz
Department of Microelectronics and Computer Science
Strony domowe przedmiotów


Free graphics for web pages (mirrored from www.youonline.net)

Administracja i Bezpieczenstwo Systemow Sieciowych

Advanced Mobile Applications

Advanced Web Programming

Algorytmy i struktury danych (OiZ)

Analogowe uklady scalone (EiT sem. VII)

Architektura komputerow (Informatyka sem.III)

Architektura komputerow (Informatyka sem.VIII)

Bases de programmation 2

Compiler Construction

Computer Architecture

Computer Architecture II

Computer Network Administratrion & Security

Design of Integrated Circuits & Systems

Dynamic Scripting Languages

Effective Java Programming

Electronic Technology Design & Workshop

Electronics Fundamentals, sem. III

Elementy programowania w jezyku C++ - EiT sem. VIII

Embedded Systems (IFE, sem. V)

Bases de programmation I

Technologie de I'information (sem 1)

Ingénierie électronique et électrique

Internetowe Serwery Baz Danych sem. VIII

Introduction to Web Page Design (IFE)

Inzynieria oprogramowania sem. V (zaoczne)

Informatyka Stosowana (Studium doktoranckie)

Jezyki HDL w projektowaniu ukladow cyfrowych - EiT sem. VIII

Komputerowe Projektowanie Układów Elektronicznych sem. V

Komputerowe Projektowanie Układów Elektronicznych (Elektronika i Telekomunikacja, studia zaoczne, semestr VI)

Komputerowe Projektowanie Układów (Elektronika i Telekomunikacja, studia niestacjonarne, semestr V)

Komputerowe wspomaganie projektowania systemow elektronicznych

mCommerce

Metody numeryczne (laboratorium)

Metody numeryczne (semestr 3)

Metody numeryczne (drugi stopień, elektronika)

Metody i jezyki programowania sem. IV (zaoczne, projekt)

Metody i Jezyki Programowania sem. V (projekt)

Metody i Jezyki Programowania sem. IV (zaoczne)

Mikro i nanosystemy

Microelectronics (IFE sem. IV and VIII)

Microsystems in Medical Applications (IFE sem. VII Biomedical Eng.)

Mikrosystemy w zastosowaniach medycznych (Inżynieria biomedyczna, studia pierwszego stopnia)

Mikromaszyny i mikrosystemy sem. IX (Elektronika i Telekomunikacja)

Modelowanie mikrosystemów sem. IX (Elektronika i Telekomunikacja)

Modelowanie obiektowe

Mikrosystemy (Mechatronika, studia drugiego stopnia, semestr I)

Nowoczesne podzespoły elektroniczne

Nowoczesne przyrządy półprzewodnikowe mocy

Nowoczesne układy mikroprocesorowe

Object-Oriented Programming in C++

Object-Oriented Modeling (IFE sem.IV)

Obwody drukowane

Odwzorowanie relacyjno-obiektowe

Pakiety CAD-EDA w praktyce inżynierskiej

Parallel and Distributed Programming

Podstawowe techniki optymalizacji i skalowania horyzontalnego aplikacji Java EE

Podstawy kompatybilności elektromagnetycznej

Podstawy Energoelektroniki (EiT studia zaoczne sem. VIII)

Podstawy Mikroelektroniki

Podstawy Mikroelektroniki (Elektronika i Telekomunikacja, studia niestacjonarne, semestr IV)

Podstawy Programowania (EiT)

Practical introduction to operating systems (IFE sem. II)

Prawne aspekty projektowania i produkcji urządzeń elektronicznych

Prawne aspekty projektowania i realizacji urządzeń elektronicznych

Probabilistyka

Procesory ARM w systemach wbudowanych (Systemy mobilne i techniki multimedialne sem. I)

Programming and Data Structures in C (IFE sem. II)

Programowanie mikrokontrolerow - EiT sem. VII

Programowanie niskopoziomowe sem. IV (asembler)

Programowanie interfejsów komputerowych

Programowanie internetowe

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe 2, kierunek Informatyka

Programowanie obiektowe (Elektronika i Telekomunikacja sem. III)

Programowanie obiektowe - Ostrów Wielopolski

Programowanie urządzeń telefonii komórkowej z systemem Symbian OS

Programy CAD w praktyce inzynierskiej sem. VIII

Projekt kompetencyjny - elektronika sem. 5

Projekt kompetencyjny - informatyka

Projektowanie VLSI sem. VIII

Projektowanie aplikacji internetowych sem. VII

Przetwarzanie i transmisja danych multimedialnych sem. IX

Przyrządy i układy mocy

Przyrządy półprzewodnikowe mocy (Mechatronika)

Przyrządy półprzewodnikowe mocy (EiT sem. V)

Przyrzady półprzewodnikowe mocy (EiT zaoczne inżynierskie sem. VII)

Rozproszone systemy obiektowe (Informatyka sem. IX)

Rozproszone Technologie Obiektowe w środowisku WebServices (Informatyka sem. IX)

Recent Technological Advances(IFE sem. VIII-IX)

Scripting Languages

Sieci Komputerowe 2 (Informatyka sem. IX)

Sterowanie przekształtników elektronicznych

Systemy mikroprocesorowe czasu rzeczywistego - EiT sem. VII

Systemy mikroprocesorowe czasu rzeczywistego PROJEKT - EiT sem. VIII

Systemy operacyjne na platformach mobilnych (Informatyka, Studia I stopnia, sem 6)

Systemy wbudowane (Informatyka sem. IV)

Systemy wbudowane czasu rzeczywistego

Technologie handlu elektronicznego(Inf. sem IX)

Technika kompilacji

Technika Mikroprocesorowa (Informatyka sem. IV)

Technologie komunikacji bezprzewodowej

Technologie Przyrzadow Polprzewodnikowych

Trojwymiarowa Grafika Komputerowa sem. VII

Układy elektroniki przemysłowej (blok obieralny EiT)

Uklady Scalone Cyfrowe i Analogowe (Elektronika i Telekomunikacja st. Zaoczne sem. VII)

Uklady Scalone VLSI (Elektronika i Telekomunikacja st. Zaoczne sem. VIII)

Uklady Scalone VLSI (Ostrów Wlk. Elektronika i Telekomunikacja st. Zaoczne sem. VIII)

Uklady Smart Power sem. VIII

VLSI Circuits and Electron Technology (IFE sem. VIII)

Wstep do techniki cyfrowej i mikroelektroniki

Wybrane problemy kompatybilności elektromagnetycznej

Wykorzystanie energii slonecznej

Zaawansowane narzędzia CAD/CAM/EDA

Zaawansowane programowanie obiektowe(EiT VIsem.)

Zaawansowane aplikacje internetowe sem. IX

Zaawansowane srodowiska programistyczne


Studia podyplomowe

Architektura Komputerow (Informatyka dla nauczycieli)
Układy reprogramowalne i SoC
Systemy mobilne i techniki multimedialne

Some useful information

UNIX help for users
Tcl/Tk 8.3 reference manual
Downloads